N Y   C O M P U T E R

Innovation

고객만족을위한 고품질 정책으로 믿을 수 있는 제품을 약속합니다.

 

일반 노트북

크롬북

12세대

10세대

노트북

 

C214MA-ZD465P

크기 : 11.6“ (Touch Screen)

해상도 : 1366 X 768

CPU : Intel Cel N4020 (1.1GHz)

RAM : 4GB

SSD : 64GB eMMC

VGA : Intel UHD

OS : Chrome OS

무게 : 1.29kg

 

CX5500FEA-ZD381

크기 : 15.6“ (Touch Screen)

해상도 : 1920 X 1080

CPU : Intel i3-1115G4 (3.0GHz)

RAM : 8GB

SSD : 128GB

VGA : Intel UHD

OS : Chrome OS

무게 : 1.95kg

 

CR1100FKA-ZD546

크기 : 11.6“ (Touch Screen)

해상도 : 1366 X 768

CPU : Intel Cel N5100 (1.1GHz)

RAM : 4GB

SSD : 64GB eMMC

VGA : Intel UHD

OS : Chrome OS

무게 : 1.42kg

 

Family Site : 케이원

(주)엔와이컴퓨터 | 사업자등록번호 106-81-65222 | 대표이사 이재원
대표번호 : 1566-0829
본사/사업부 : 서울 금천구 가산디지털단지2로 18 대륭테크노타운 1차 406호
서비스 : 서울 금천구 가산디지털단지2로 18 대륭테크노타운 1차 605호
공장 : 경기도 파주시 송학3길 26(야당동)
Copyright©NYCOMPUTER Co.,Ltd.All Rights Reserved