N Y   C O M P U T E R

Innovation

고객만족을위한 고품질 정책으로 믿을 수 있는 제품을 약속합니다.

 

슬림형PC

타워형PC

미니형PC

모니터


WFG-H116FC-AGSB

식별번호 : 23344055

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116FC-AHSB

식별번호 : 23344056

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116FC-FGSB

식별번호 : 23051277

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116FC-FHSB

식별번호 : 23051278

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116FC-IGSB

식별번호 : 23051279

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116FC-IHSB

식별번호 : 23051280

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116FC-KGSB

식별번호 : 23051275

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116FC-KHSB

식별번호 : 23051276

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116FC-LGSB

식별번호 : 23051281

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : GeForce GT730

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116FC-LHSB

식별번호 : 23051282

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : GeForce GT730

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116FC-NGSB

식별번호 : 23154708

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116FC-NHSB

식별번호 : 23154709

CPU : Intel Core i5 6500 [3.2GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116GA-FGSB

식별번호 : 23051272

CPU : Intel Pentium G4500 [3.5GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116SA-FGSB

식별번호 : 23051253

CPU : Intel Core i7 6700 [3.4GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116SA-FHSB

식별번호 : 23051254

CPU : Intel Core i7 6700 [3.4GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116SA-IGSB

식별번호 : 23344057

CPU : Intel Core i7 6700 [3.4GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116SA-IHSB

식별번호 : 23344058

CPU : Intel Core i7 6700 [3.4GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116SA-MGSB

식별번호 : 23051255

CPU : Intel Core i7 6700 [3.4GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 1TB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116SA-MHSB

식별번호 : 23051256

CPU : Intel Core i7 6700 [3.4GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 1TB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116TB-FGSB

식별번호 : 23051273

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116TB-FHSB

식별번호 : 23051250

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116TB-IGSB

식별번호 : 23051252

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116TB-IHSB

식별번호 : 23051274

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116TB-KGSB

식별번호 : 23058771

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116TB-KHSB

식별번호 : 23051251

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 120GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H116TB-NGSB

식별번호 : 23344053

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H116TB-NHSB

식별번호 : 23344054

CPU : Intel Core i3 6100 [3.7GHz ]

M/B : Intel H110

RAM : 4GB

SSD : 250GB

VGA : Intel HD Graphics 530

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H318FC-IGSB

식별번호 : 23435679

CPU : Intel Core i5 8500 [3GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H318FC-IHSB

식별번호 : 23435660

CPU : Intel Core i5 8500 [3GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H318FC-PGSB

식별번호 : 23435681

CPU : Intel Core i5 8500 [3GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H318FC-PHSB

식별번호 : 23435661

CPU : Intel Core i5 8500 [3GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H318SA-PFSB

식별번호 : 23435659

CPU : Intel Core i7 8700 [3.2GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H318SA-PHSB

식별번호 : 23435662

CPU : Intel Core i7 8700 [3.2GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 8GB

HDD : 1TB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Pro

 

WFG-H318TB-IGSB

식별번호 : 23435680

CPU : Intel Core i3 8100 [3.6GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Home

 

WFG-H318TB-IHSB

식별번호 : 23435682

CPU : Intel Core i3 8100 [3.6GHz ]

M/B : Intel H310

RAM : 4GB

HDD : 500GB

SSD : 120GB

VGA : Intel UHD Graphics 630

O/S : Windows10 Pro

 

Family Site : 다나와 | 마이클럽

(주)늑대와여우컴퓨터 | 사업자등록번호 106-81-65222 | 대표이사 우명구
대표번호 : 1566-0829
본사/공장 : 경기도 파주시 송학3길 26(야당동)
사업부 : 서울 영등포구 선유서로 31길 3 미디어비즈센타 9층
Copyright©NYCOMPUTER Co.,Ltd.All Rights Reserved